: +86 18959610089 ( وی چت و واتساپ ) : ym02@zzql.com

رده محصولات

موتور درب غلتکی قفل جانبی الکترونیکی

هنگامی که در بسته می شود تا پایین قفل خودکار را فشار دهید هنگام باز کردن درب کلید بالا را فشار دهید، قفل های برقی به طور خودکار باز می شوند، درب بالا درب را بدون کلید باز کنید، مردم نمی توانند فک کنند، ایمن تر، مطمئن شوید که ایمنی
وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
قبلی: 
بعد: