: +86 18959610089 ( وی چت و واتساپ ) : ym02@zzql.com

رده محصولات

کنترل از راه دور موتور درب نورد سفید 3 کلیدی الکتریکی 433 مگاهرتز

فرستنده رمز بی سیم، کابل را از موتور به کنترلر کوتاه می کند، کنترلر نصب شده در نزدیکی موتور که با پیچ یا نوار دو طرفه روی دیوار نصب می شود، نصب خطوط حفاری شده، خطوط لوله شده، دیوار پر کردن، رندر و سایر فرآیندها را کاهش می دهد.
وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
  • 86
  • Anlin

600_01

فرستنده رمز بی سیم، کابل را از موتور به کنترل کننده کوتاه می کند،  

کنترلر نصب شده در نزدیکی موتور که توسط پیچ یا دو طرفه بر روی دیوار نصب می شود

 نوار، کاهش نصب از حفاری، خطوط buned، پر کردن دیوار، رندر  

و سایر فرآیندها

600_02

قبلی: 
بعد: