: +86 18959610089 ( وی چت و واتساپ ) : ym02@zzql.com

رده محصولات

موتور درب کرکره ای ولتاژ 24 ولت DC 300 - 1000 کیلوگرم موتور الکتریکی

مدار حفاظت در برابر صاعقه تلفن، مواد اصطکاک پیشرفته را دقیقاً محدود می کند، ایمنی عملیاتی نرخ خرابی کم، عمر طولانی.
وزن کار:
وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
  • W300-AD
  • Anlin
  • DC 24 ولت
  • 300 کیلوگرم

logo.png

آنلین موتور درب کرکره سنتی را تغییر می دهد و کل صنعت را رهبری می کند.  ما از شما دعوت می کنیم برای توسعه برد-برد به 'طرح اقیانوس آبی' بپیوندید.  


    موتور درب کرکره ای ولتاژ 24 ولت DC 300 - 1000 کیلوگرم موتور الکتریکی

DC300KG

قبلی: 
بعد: