: +86 18959610089 ( وی چت و واتساپ ) : ym02@zzql.com

انواع نصب پرده دودی

نمایش ها:0     نویسنده:ویرایشگر سایت     زمان انتشار: 2022-09-08      اصل و نسب:سایت

برخی از انواع نصب پرده های دود از پروژه های ما به اشتراک گذاشته شده است.

در کنار تیرچه ثابت شده است


به طور گسترده ای در پنجره های اطراف حیاط در ساختمان ها به تصویب رسید.


توسط کنار تیر ثابت شده است

زیر سقف ثابت شده است


به طور گسترده ای در جلوی ورودی آسانسور استفاده شده است


زیر سقف ثابت شده استزیر پرتو ثابت

زیر پرتو ثابت شده است


به طور گسترده ای در پنجره های اطراف حیاط در ساختمان ها به تصویب رسید.


فیس بوک
توییتر
گوگل
لینکدین
اینستاگرام
خوش آمدی
'ایمنی + بیمه هوش مصنوعی + خدمات'
  • Promotion
    Fax: 1-570-522-3030
  • پیام
    1000 Buffalo Rd Lewisburg
  • تلفن
    Toll Free: 800-233-8404